Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 21. desember

Aktuelle saker er kunstplan, amatørkulturplan og en ny rammeplan for SFO-tilbudet i bergensskolen.

Torsdag 21. desember har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

I et ekstra byrådsmøte 18. desember har byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.