Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 9. januar

Bergen kommune gir uttale til forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Tirsdag 9. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Ingen instillinger til bystyrets organer.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.