Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet vedtatt å gi tilgang til internett for vanskeligstilte og ekspropriering av eiendommer i Fløen/Møllendal og på Kronstad.

Torsdag 18. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.