Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 18. januar er klare

Aktuelle saker er tiltak for mer nynorsk i Bergen kommune, internettilgang til vanskeligstilte og høringsuttalelse om svangerskapsomsorg.

Torsdag 18. januar skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.