Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet sender gravferdsplan for Bergen ut på høring, og vil forlenge åremålsperioden for kommunaldirektør Magne Ervik.

På sitt møte torsdag 11. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen saker til behandling

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.