Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 25. januar

Bergen kommune etablerer Ruspolitisk råd og sender et forprosjekt for opprustning i Olav Kyrres gate på høring.

Torsdag 25. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.