Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 8. februar

Blant aktuelle saker er reguleringsplan med konsekvensutredning for Ulsetstemma i Åsane og mindre reguleringsendring i Skjoldvegen boligtun.

Torsdag 8. februar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Byrådet skal også behandle flere skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen saker til behandling foreløpig

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.