Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 15. februar

Blant aktuelle saker er fordeling av nasjonale tilskudd mot barnefattigdom, planer for Marineholmen og uttale til byutredning for Bergen.

Torsdag 15. februar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har også behandlet en skjenkesak.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen saker til behandling

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.