Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 31. mai

Byrådet legger frem siste årsrapport for Bergenprogrammet, anbefaler plan for nye boliger i Steinsvik og har fordelt tilskudd til frivillig innsats innen helse- og eldreformål.

På sitt møte torsdag 31. mai skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

I tillegg har byrådet behandlet noen skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under www.bergen.kommune.no/politikk - "Søk i politiske møter og saker".