Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 14. juni er klare

Byrådet skal behandle planforslag for fornying av område i Sandviken og legger frem tertialrapport til Komité for miljø og byutvikling.

På sitt møte torsdag 14. juni skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Byrådet skal også behandle skjenkesaker

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk "Søk i politiske saker og møter".

Vil du følge med på politiske beslutninger i Bergen? Vi sender nyhetsbrev hver tirsdag, torsdag og fredag. Abonner på nyhetsbrev her.