Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 18. oktober

Byrådet legger plan for mat og ernæring i omsorgstjenestene på høring, og avgir høringssvar om tillatelse til utslipp, støy og støv i anleggsarbeid for Bybanen.

På sitt møte torsdag 16. oktober har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Det er ingen innstillinger på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.