Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 1. november

Byrådet har valgt erstatningslokaler for rådhuset, ansatt ny kemner og bevilget støtte til kampanjen Support not protect.

På sitt møte torsdag 1. november har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen saker til behandling

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.