Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 29. november

Byrådet har blant annet behandlet sjøfrontstrategi for Bergen, plan for overvann og ekstrabevilgning til nyttårsfyrverkeri i Bergen.

På sitt møte torsdag 29. november har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

I et ekstra møte 27. november har byrådet fattet følgende vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Behandlingen av Strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen 2019-2028 utsettes til byrådsmøte 6. desember.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.