Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 4. januar

På sitt første møte i 2019 har byrådet behandlet saker om blant annet flomsikring av Nesttunvassdraget, reguleringsplan for Almåshaugane og plan for nytt boligområde i Åstveitvegen.

På sitt møte fredag 4. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har behandlet to klagesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.