Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 14. februar

Aktuelle saker er skoleskyss for elever ved Haukås skole, søknader om kommunal forkjøpsrett og høringsuttalelse til medisinske kvalitetsregistre.

På sitt møte torsdag 14. februar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.