Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 28. februar

Byrådet har startet arbeidet med revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen, har gitt navn til en ny vei samt søkt midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i 2019.

På sitt møte torsdag 28. februar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Foruten en privat klagesak er det ingen flere innstillinger på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.