Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 21. mars

Aktuelle saker er boligsoneparkering i Solheimsviken og Solheim, revidert regelverk for parker, friområder og byrom, samt en ny vannledning som gir vann til Turnerhytten om vinteren.

På sitt møte torsdag 21. mars har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

  • Kjøper aksjer i Grønneviken AS. Bergen Røde Kors har rettet en henvendelse til Bergen kommune. Byrådet har vedtatt at kommunen kjøper 10 aksjer, totalt 5000 kroner.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.