Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 28. mars

Byrådet legger frem kommuneplanens arealdel 2018, sender handlingsplan mot vold i nære relasjoner på høring og har oppnevnt styremedlemmer til Stiftelsen Bergen Kjøtt.

På sitt møte torsdag 28. mars har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.