Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 25. april er klare

Aktuelle saker er forslag til oppgaver for de nye bydelsstyrene, kommunens årsmelding og regnskap for 2018 samt oppgradering av parken Fredens bolig.

På sitt møte torsdag 25. april skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.