Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 9. mai

Aktuelle saker er utbyggingsavtale om sykkelveg bak Lagunen, søknad fra Festspillene om leie av Festplassen og høringsuttalelse om pilegrimssenter i Bergen.

På sitt møte torsdag 9. mai har byrådet behandlet følgende saker:

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.