Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 29. mai

Byrådet har behandlet planforslag for sykkelveg og fortau i Arna og salgspotensial for kommunale eiendommer og kommunal planstrategi for 2019 - 2023.

På sitt møte onsdag 29. mai har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Byrådet har også behandlet en skjenkesak.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.