Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 23. mai

Av aktuelle saker er etablering av Samfunnssikkerhetens hus, ny seniorplan, hovedplaner for vannforsyning og avløp og kulturminnestrategi for Bergen.

På sitt møte torsdag 23. mai har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.