Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 13. juni

Aktuelle saker er program for ny bystrand, fordeling av tilskudd til eldreformål 2019 og byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029.

På sitt møte torsdag 13. juni har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Saken om fordeling av tilskuddsmidler til helse- og omsorgssektoren ble trukket.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.