Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 20. juni er klare

Byrådet skal blant annet behandle søknad om utvidet skjenketid under Tall Ships Races i juli, og gi uttale om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

På sitt møte torsdag 20. juni skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.