Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 20. juni

Av aktuelle saker er reguleringsendring på Nygårdstangen, regionalt forsknings- og innovasjonsarbeid innen helse og utvidet skjenketid under Tall Ships.

På sitt møte torsdag 20. juni har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

  • Har vedtatt mindre reguleringsendring for Nygårdstangen. Selve planen for Nygårdstangen og konsekvensutredning ble vedtatt 25. oktober 2017. Denne saken gjelder optimalisering av trafikkløsning i veikrysset langs østre side som grenser mot vedtatt plan for bybane til Fyllingsdalen.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet behandlet en klagesak.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.