Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 22. august

Av aktuelle saker tilleggsbevilgning til valgarrangement for kvinner med flerkulturell bakgrunn og støtte til nytt beredskapssenter for Røde Kors, samt en rekke høringssaker. Sak om privat planforslag i Strangehagen ble trukket.

På sitt møte torsdag 22. august har byrådet behandlet følgende saker. Møtet startet klokken 07.45.

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Saken om privat planforslag for bolig i Strangehagen ble trukket

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen instilllinger på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.