Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 29. august

Av aktuelle saker er nytt krisesenter for rusavhengige, ny strategi for urbant landbruk og oppstart områdesatsing i Loddefjord og Olsvik.

På sitt møte torsdag 29. august har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.