Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 5. september

Av aktuelle saker er utvidet miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet, bruk av nedlagte Haugland skole, navn på holdeplasser og tunneler langs Bybanen og Studentmeldingen 2019.

På sitt møte torsdag 5. september har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

  • Vil gjennomføre en utvidet miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet. Det er tidligere gjennomført en kartlegging, men etter bekymringsmeldinger fra beboere i sommer, ønsker byrådet å foreta en utvidet og helhetlig miljøkartlegging i Rådal- og Hordnesområdet der en også kartlegger miljøpåvirkning fra den enkelte bedrift og aktør i området. Kartleggingen skal gjennomføres så raskt som mulig med mål om å legge den frem for bystyret våren 2020.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.