Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 12. september

Byrådet anbefaler aktivitetskort til studenter som melder flytting til Bergen. Aktuelle saker er også ny arealdel til kommuneplan for Os, samt støtte til Frelsesarmeens velferdssenter.

Torsdag 12. september behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Anbefaler aktivitetskort for studenter som har meldt flytting til Bergen. Formålet er å få flere studenter til å folkeregistrere seg i Bergen. Byrådet anbefaler at det prøves ut en kommunal ordning der studenter ved læresteder i Bergen tilknyttet studentsamskipnaden Sammen, som er folkeregistrert Bergen kommune, kan søke om aktivitetskort som inneholder et utvalg kultur- og aktivitetsbilletter til bruk i kommunen.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.