Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 10. oktober

Aktuelle saker er støtte til Bergen Nei til Atomvåpen og salgsbevilling ved Bondens marked.

På sitt møte torsdag 10. oktober behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.