Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 24. oktober

Aktuelle saker er uttale om ny språklov, planer for Store Lungegårdsvann og 2. tertialrapport for 2019 om økonomien i kommunen.

Torsdag 24. oktober behandlet byrådet blant annet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Byrådet har også behandlet flere skjenkesaker.


Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.