Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 7. november

Aktuelle saker er høringsuttalelse om tilskudd til private barnehager og ansettelse i forbindelse med byrådsskiftet.

På sitt møte torsdag 7. november behandlet byrådet blant annet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen innstillinger på sakskartet.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.