Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 19. desember

Aktuelle saker er nytt sykehjem i Åsane og nytt svømmeanlegg på Ortun i Fyllingsdalen, strategi for å oppnå bydelsvis barnehagedekning samt kommunalt erverv av Sølvvarefabrikken.

På sitt møte torsdag 19. desember har byrådet blant annet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

  • Har bevilget juletilskudd for 2019. Byrådet gir 100.000 kroner til KIL Fond Bergen omegn, 100.000 kroner til Bergen Røde Kors hjelpekorps, 200.000 kroner til Espeland fangeleir og 100.000 kroner til IOGT Sammen-senteret.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Følger opp privat forslag vedrørende giftfri rottebekjempelse. Byrådet anbefaler at en tverretatlig gruppe skal koordinere arbeidet med bekjempelse av rotter, samt at arbeidet med overgang til giftfri bekjempelse videreføres. I innstillingen anbefaler byrådet også at en ny lokal forskrift om foring av viltdyr vurderes, og at sammensatte tiltak inklusiv utsetting av duetårn må utredes ytterligere.
  • Anbefaler plan for Kronstad oppveksttun. Det skal etableres et oppveksttun med barneskole dimensjonert for 300 elever og barnehage med 80 plasser. Dagens skolebygg, barnehage og uteområder skal oppgraderes Eksisterende idrettshall erstattet av en ny, mens svømmehallen skal om mulig bevares

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.