Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 12. desember

Aktuelle saker er forlengelse av Hjertesone-prosjektet rundt skoler, budsjettjusteringer etter 2. tertial samt kommunens innføring av forbud mot oljefyring.

På sitt møte torsdag 12. desember har byrådet blant annet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Kun privat klagesak på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.