Her er sakene fra byrådet 26. januar

Byrådet legger frem reugleringsplaner som legger til rette for opptil 70 prosent økt kapasitet for lokaltog til Arna. Byrådet vil også bedre rehabiliteringstilbudet, samt bruke 6,5 millioner på sprekere bergensere.

I møtet 26. januar behandlet byrådet følgende saker:

Innstillinger

Saker der byrådet legger frem innstilling til komite og bystyre:

Byrådet fattet også en innstilling tirsdag 24. januar:

Vedtak

Saker der byrådet fattet endelig vedtak:

Se også saksregister

Ikke alle sakene er trukket frem her. I tillegg kommer blant annet skjenkesaker og saker som angår private boliger.

Alle saker til byrådets behandling er å finne i kommunens saksbehandlingssystem BKSAK - www.bergen.kommune.no/bksak .

Saksdokumentene for innstillingene ligger tilgjengelige fra fredag morgen.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.