Her er sakene fra byrådet 12. april

Byrådet har blant annet vedtatt at det nye kompetansesenteret for demenente og korttidsykehjemmet i Fyllingsdalen får navnet Fyllingsdalen sykehjem.

Torsdag 12.april behandlet byrådet følgende saker:

Innstillinger

Saker der byrådet legger frem innstilling til komite og bystyre:

Vedtak

Se også saksregister

Alle saker til byrådets behandling er å finne i kommunens saksbehandlingssystem BKSAK - www.bergen.kommune.no/bksak .

Saksdokumentene for vedtaket og innstillingene ligger tilgjengelige fra morgenen etter at saken er behandlet.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.