Her er sakene fra byrådet 12. april

Byrådet har blant annet vedtatt at det nye kompetansesenteret for demenente og korttidsykehjemmet i Fyllingsdalen får navnet Fyllingsdalen sykehjem.

Videre på internett

Torsdag 12.april behandlet byrådet følgende saker:

Innstillinger

Saker der byrådet legger frem innstilling til komite og bystyre:

Vedtak

Se også saksregister

Alle saker til byrådets behandling er å finne i kommunens saksbehandlingssystem BKSAK - www.bergen.kommune.no/bksak .

Saksdokumentene for vedtaket og innstillingene ligger tilgjengelige fra morgenen etter at saken er behandlet.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret