Her er sakene fra byrådet 19. april

Byrådet vil blant annet tilby kunstopplevelser til alle barnehagebarn og ønsker bedre rammebetingelser for kulturpolitikken utenfor hovedstaden. Byrådet har lagt frem årsmelding og regnskap for 2011.

Torsdag 19. april behandlet byrådet følgende saker:

Innstillinger

Saker der byrådet legger frem innstilling til komite og bystyre:

Vedtak

Se også saksregister

Alle saker til byrådets behandling er å finne i kommunens saksbehandlingssystem BKSAK - www.bergen.kommune.no/bksak .

Saksdokumentene for vedtaket og innstillingene ligger tilgjengelige fra morgenen etter at saken er behandlet.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.