Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 6. oktober

Aktuelle saker er sikring av kommunens tjenester under Sykkel-VM, fordeling av klimatilskudd til lag og organisasjoner og nytt navn på byrådsavdeling for finans.

På sitt møte torsdag 6. oktober har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fatter vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet har også behandlet en rekke klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtales i regelen ikke, idet dette varsles til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/bksak - Politiske saker og spørsmålsregister.