Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 8. november

Aktuelle saker er blant annet tilskudd til klima- og miljøtiltak. Byrådet sender også plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualundervisning på høring.

På sitt møte torsdag 8. november har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.