Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 13. desember

Byrådet har gjort budsjettjusteringer etter 2. tertial og gir støtte til konserten Hjertets revolusjon. Og plan for inkluderende oppvekstmiljø sendes på høring.

På sitt møte torsdag 13. desember har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Behandlingen av søknad fra Arna Bjørnar IL om fritak fra festeavgift er utsatt til byrådsmøtet 20. desember i forbindelse med at lengden på festeavtalen endres til 10 år.

Byrådet har også behandlet noen skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.