Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 20. desember

Byrådet har blant annet behandlet saker om nytt kulturhus i Åsane, ny skole og idrettshall i Eidsvåg og har svart på innbyggerforslag om nærmiljøanlegg ved Haukedalen skole og avvikling av Strax-huset.

På sitt møte torsdag 20. desember har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

I tillegg skal byrådet behandle noen skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.