Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 10. januar

Aktuelle saker er plan for hjemmeboende eldre, endring av skolekretser ved Varden og Sælen skoler og sak om prinsipper for full barnehagedekning i samtlige bydeler fra 2019.

På sitt møte torsdag 10. januar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.