Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 7. februar er klare

Aktuelle saker er lokalisering for byarena, plan for seksuell helse, strategi for matbyen Bergen og rehabilitering av Bergen Rådhus.

På sitt møte torsdag 7. februar skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.