Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 7. februar

Av aktuelle saker er bybanedepot i Fyllingsdalen, etablering av Bergen Kjøtt, lokalisering av byarena, plan for seksuell helse og innbyggerforslag om turvei på Nattland.

På sitt møte torsdag 7. februar har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fatter vedtak:

Høringsuttalelse om ny forskrift om lån fra Husbanken utsettes til neste møte.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.