Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 14. mars

Byrådet sender flere planer på høring, anbefaler studentboliger i repslager-anlegget, legger frem ny plan mot mobbing, redegjør for dambruddet i Munkebotn og vil gjøre lærerhøgskolen til inkluderingssenter.

På sitt møte torsdag 14. mars har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Byrådet har også behandlet flere skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Bymiljø

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Administrasjon

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.