Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 6. juni

Byrådet legger frem 1. tertialrapport for 2019 og gir uttale om miljøkrav i drosjenæringen i Hordaland.

Torsdag 6. juni har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.