Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 8. august

Aktuelle saker er strategi for sjøfronten i Bergen og gåstrategi for Bergen 2019 - 2030, som begge er lagt ut på høring.

På sitt møte torsdag 8. august har byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

  • Ingen innstillinger på sakskartet per 7. august

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.