Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 15. august

Aktuelle saker er Kunstformidlingsplan for barn og unge, plan for smartere plastbruk i kommunen samt ny tilskuddsordning for 950-årsjubileet.

På sitt møte torsdag 15. august har byrådet behandlet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Saken om arealplan for Torvmyra, Laksevåg, ble trukket.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.