Her er sakene fra byrådet 1. desember

Byrådet har behandlet tilleggsinnstillingen til budsjettet og vil fjerne eiendomsskatten for boliger.

I møtet 1. desember behandlet byrådet følgende saker:

Innstillinger

Saker der byrådet legger frem innstilling til komite og bystyre:

Vedtak

  • Har vedtatt tiltak for å redusere overdoser og overdosedødsfall. Byrådet har vurdert en konkretisering av tiltak foreslått av Utekontakten for å redusere overdoser og overdosedødsfall. Byrådet vil i tiden fremover ha et sterkt fokus på bredere tiltak for å redusere skadevirkninger av rusmisbruk både for de rusavhengige og bysamfunnet.

Se også saksregister

Ikke alle sakene er trukket frem her. I tillegg kommer blant annet skjenkesaker og saker som angår private boliger.

Alle saker til byrådets behandling er å finne i kommunens saksbehandlingssystem BKSAK - www.bergen.kommune.no/bksak .

Saksdokumentene for innstillingene ligger tilgjengelige fra fredag morgen.

  • DEL PÅ:

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Ønsker du innsyn i gaveregisteret for byrådene sender du en epost til: byradslederbergen.kommune.no

Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver
Registeret er offentlig.