Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Mæland III 2011-2013

Mandag 31. oktober 2011 valgte bystyret nytt byråd med Monica Mæland som byrådsleder.

Byrådet var et flertallsbyråd utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og hadde følgende medlemmer:

Monica Mæland, (H) byrådsleder

Liv Røssland, (FrP) nestleder - byråd for finans, eiendom og eierskap

Filip Rygg, (Krf) - byråd for byutvikling, klima og miljø

Harald Victor Hove, (H) - byråd for barnehage og skole

Gunnar Bakke, (FrP) - byråd for kultur, næring, idrett og kirke

Lisbeth Iversen, (Krf) - byråd for sosial, bolig og områdesatsing

Hilde Onarheim, (H) - byråd for helse og omsorg

Byråd Harald Victor Hove hadde omsorgspermisjon i perioden 4. februar til 6. mai 2013 og bystyret valgte Ragnhild Stolt-Nielsen som byråd for denne perioden.

Byråd Lisbeth Iversen gikk ut av byrådet 29. mai 2013 og byråd Hilde Onarheim var settebyråd for sosial, bolig og områdesatsing frem til den 26. juni 2013 da bystyret valgte Dag Inge Ulstein som ny byråd.

Den 16. oktober 2013 ble byrådsleder Monica Mæland utnevnt til statsråd i Nærings-og handelsdepartementet og fratrådte som byrådsleder med øyeblikkelig virkning.

Fra 16. oktober kl. 1200 til 17. oktober kl. 1400 hadde Bergen et forretningsbyråd ledet av Liv Røssland.