Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Stolt-Nielsen 2013-2014

Onsdag 17. oktober 2013 fikk Bergen et nytt byråd med Ragnhild Stolt-Nielsen som byrådsleder

Da byrådsleder Monica Mæland ble utnevnt til nærings- og handelsminister i Solberg-regjeringen, ble Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen bedt av ordføreren om å danne byråd. Byrådet konstituerte seg onsdag 17. oktober 2013 kl 1400.

Byrådet var et flertallsbyråd utgått av partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og hadde følgende medlemmer:

Ragnhild Stolt-Nielsen, (H) byrådsleder

Liv Røssland, (FrP) nestleder - byråd for finans, eiendom og eierskap

Filip Rygg, (Krf) - byråd for byutvikling, klima og miljø

Harald Victor Hove, (H) - byråd for barnehage og skole

Gunnar Bakke, (FrP) - byråd for kultur, næring, idrett og kirke

Dag Inge Ulstein, (Krf) - byråd for sosial, bolig og områdesatsing

Hilde Onarheim, (H) - byråd for helse og omsorg

Byråd Gunnar Bakke (FrP) gikk ut av byrådet 31. mars 2014. Byrådsleder overtok ansvaret for feltene kultur, næring, idrett og kirke frem til 2. mai da Helge Stormoen ble ny byråd for kultur, næring, idrett og kirke.

Byråd Filip Rygg (KrF) fratrådte som byråd 19. mai 2014 og byrådsleder overtok da ansvaret for feltene byutvikling, klima og miljø.

Den 17. juni 2014 gikk Kristelig Folkeparti ut av byrådet og Dag Inge Ulstein (KrF) fratrådte. Hilde Onarheim overtok ansvaret for feltene sosial, bolig og områdesatsing fra samme dato.

Den 14. august tiltrådte Henning Warloe (H) som byråd for byutvikling, klima og miljø og Eiler Macody Lund (FrP) som byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

16. oktober 2014 meddelte byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen til ordføreren at hun fratrådte. I henhold til Kommuneloven § 19 a nr. 8 fratrer hele byrådet når byrådslederen fratrer. Byrådet Stolt-Nielsen fratrådte mandag 20. oktober 2014.